دکتر منوچهر جهانیان

رتبه علمی: استادیارتلفن:

02144297582

پست الکترونیکی:

زمینه های پژوهشی
برنامه ریزی واصول ومبانی مدیریت گردشگری، ابعاد فرهنگی واجتماعی گردشگری، اکوتوریسم خلیج فارس

نام مرکز:
دانشکده علوم گردشگری

رشته:
جغرافیا - برنامه ریزی توریسم

دکتر منوچهر جهانیان

رتبه: استادیارتلفن:

02144297582

پست الکترونیک:

زمینه های پژوهشی
برنامه ریزی واصول ومبانی مدیریت گردشگری، ابعاد فرهنگی واجتماعی گردشگری، اکوتوریسم خلیج فارس

نام مرکز:
دانشکده علوم گردشگری

رشته:
جغرافیا - برنامه ریزی توریسم

تحصیلات

  • دکتری ، 1389 ، جغرافیا ، دانشگاه تهران

لیست تدریس